รับถ่ายภาพอาหาร ร้าน Otoku

รับถ่ายภาพอาหาร ทำเมนู ทำโปสเตอร์ โปรโมชั่น ของร้าน Otoku ซึงมีเมนูทงคัสซึ ให้เลือกทานหลากหลายเมนู

IMG_5223 IMG_5051 10570484_810486305680462_8806070988329994425_n IMG_5123 IMG_5005 IMG_5185 IMG_5057-re1 IMG_5199