รับถ่ายภาพอาหารไทย JimThompson

รับถ่ายภาพอาหารไทย จิมป์ ทอมสัน (JimThompson) สำหรับลงนิตยสารญี่ปุ่น และ ถ่ายรูปอาหาร ไว้สำหรับทำสื่อโฆษณาของทางร้าน

IMG_6326 IMG_6367 IMG_6381 IMG_6398 vol54