รับถ่ายภาพอาหารทำฉลาก นอติลุส ทูน่า

รับถ่ายภาพอาหาร เพื่อทำบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า ของนอติลุส ทูน่า โดยการถ่ายตาม Layout ที่ได้กำหนดไว้ ทางเราเป็นผู้จัดหาพรอพประกอบ และเป็นฟู้ดส์สไตลิสในการตกแต่งอาหารทั้งหมดpage-Nortilus Nautilus-Menu1-01-Retouch2 Nautilus-Menu2-01 P_20150130_160211