ถ่ายรูปอาหาร ทำเมนู ร้านบุรีธารา

ตัวอย่าง รูปถ่ายอาหาร ร้านบุรีธารา ทีมช่างภาพยกกองไปถ่าย 3 วัน เพื่อรอแสงอาทิตย์ถ่ายวิวร้าน
เราถ่ายภาพอาหารหลากหลายเมนู ลองแวะไปชิมกันได้ครับ

IMG_0561c IMG_0790 IMG_0854 IMG_1373-2