ถ่ายภาพขนมปัง เบรดโคน ตราพัฟฟี่

รับถ่ายภาพอาหาร ขนมปัง สำหรับใช้บนซองอาหาร  งานนี้เรายกกองไปถ่ายภาพที่โรงงาน ในบริเวณห้องแล็ปวิจัยและพัฒนาอาหาร เพื่อให้สามารถถ่ายภาพอาหารได้สดใหม่ ออกจากเตา รูปถ่ายอาหารที่ได้มาจะถูกนำไปออกแบบวาง Layout บนซองพลาสติก เพื่อขายใน เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)FF125-di P_20160303_091833 IMG_5775-Re Layout-CD-print-Standard-IFC ทั่วประเทศ